Циркон център - Цирконий

<< назад

Цирконият е един от най-старитe и най-често срещаните елементи в земнат кора и от него се пoлучава циркониев диоксид.

През последните десетилетия този първокласен материал се използва в медицината за направа на изкуствени стави и крайници,
а сега вече намира приложение и в денталната медицина.С материала циркониев диоксид е възможно да се изработят единични циркониеви
коронки и циркониеви мостове до 16 елемента.

Циркониевите конструкции се изработват по метода CAD/CAM(Computer Aided Design - проектиране подпомогнато(асистирано)от компютъра/Computer Assisted Manufacturing-това е софтуера,който разработва ходовете на инструмента и
трябва да изработи определен обект , моделиран в CAD.)Друг метод са ръчните системи(MAD-MAN)от който се правят циркониеви копинги,но той е по-неточен.

 

Циркониевите конструкции се отличават с:

-изключителна устойчивост на счупване(1200 Mpa);
-перфектна биосъвместимост;
-добра светлинна пропускливост;
-ниска топлипроводимост;
-без тъмни маргинални граници